Henry
banner
Ông Nguyễn Khải Hoàn - Chủ tịch HĐQT Khải Hoàn Group

Ông Nguyễn Khải Hoàn - Chủ tịch HĐQT Khải Hoàn Group

Cảm Nhận Của Học Viên Train To The Trainer - Chị Trần Thị Tính

Cảm Nhận Của Học Viên Train To The Trainer - Chị Trần Thị Tính

Cảm Nhận Của Học Viên Train To The Trainer - Anh Vũ Anh

Cảm Nhận Của Học Viên Train To The Trainer - Anh Vũ Anh

Cảm Nhận Của Học Viên VAK Khóa 1- Anh Nguyễn Đăng khoa

Cảm Nhận Của Học Viên VAK Khóa 1- Anh Nguyễn Đăng khoa

Cảm Nhận Của Học Viên VAK Khóa 2- Anh Trần Minh Duy

Cảm Nhận Của Học Viên VAK Khóa 2- Anh Trần Minh Duy

Cảm nhận học viên lớp VAK khóa 2 - Anh Nguyễn Xuân Thu

Cảm nhận học viên lớp VAK khóa 2 - Anh Nguyễn Xuân Thu

Hội Thảo Giải Pháp Nâng Cao Doanh Số Bán Hàng BĐS 2013

Hội Thảo Giải Pháp Nâng Cao Doanh Số Bán Hàng BĐS 2013

KP.Singh - Tổng giám đốc DTZ

KP.Singh - Tổng giám đốc DTZ

Chia sẻ về Môi Giới Chuyên Nghiệp của Thầy Huỳnh Anh Dũng - CRS

Chia sẻ về Môi Giới Chuyên Nghiệp của Thầy Huỳnh Anh Dũng - CRS

Thầy Neale Pilling - Giảng Viên Nhà Trường

Thầy Neale Pilling - Giảng Viên Nhà Trường

Lễ Khai Giảng Lớp Kỹ Năng Bán Hàng BĐS Cao Cấp Khóa 1

Lễ Khai Giảng Lớp Kỹ Năng Bán Hàng BĐS Cao Cấp Khóa 1

Truyền Hình InfoTV - Giới Thiệu Trường Leader Real

Truyền Hình InfoTV - Giới Thiệu Trường Leader Real

Lễ bế giảng niên học 2013 và Kỷ niệm 2 năm thành lập Leader Real

Lễ bế giảng niên học 2013 và Kỷ niệm 2 năm thành lập Leader Real

Leader Real - Hai năm một chặng đường

Leader Real - Hai năm một chặng đường

Bài phát biểu của Thầy Huỳnh Anh Dũng tại Công Ty Đào Tạo Quốc Leader Real

Bài phát biểu của Thầy Huỳnh Anh Dũng tại Công Ty Đào Tạo Quốc Leader Real

Giảng Viên Huỳnh Anh Dũng chia sẻ về tình hình Bất Động Sản hiện nay

Giảng Viên Huỳnh Anh Dũng chia sẻ về tình hình Bất Động Sản hiện nay

in youtube facebook